دفتر کار هوشمند

به طور متوسط حدود یک سوم از وقت هر انسان در محیط کار سپری می شود، لذا اهمیت به امنیت و آرامش محل کار مسئله بسیار مهمی است. همچنین با توجه به افزایش روز افزون هزینه ها، اغلب به کارفرماها به دنبال کاهش هزینه های ناشی از مصرف انرژی می باشند. در دفتر کار هوشمند ساختمان هوشمند آذربایجان، ضمن توجه خاصی که به زیبایی محیط کار و آسایش پرسنل شده است، مسئله مدیریت مصرف انرژی بصورت ویژه مورد توجه می باشد.

 

برخی مزایا که هوشمند سازی دفتر کار در اختیار ما قرار می دهند عبارتند از:

۱٫ آماده سازی محل کار قبل از ورود کارکنان از لحاظ دمای هوا، بدین صورت که هنگام خروج سیستم های گرمایش و سرمایش بصورت اتوماتیک خاموش شده و صبح روز بعد و قبل از رسیدن به محل کار، سیستم های گرمایش و سرمایش بصورت اتوماتیک و از راه دور روشن می شوند تا دمای محیط را به حد مطلوب برسانند. وجود این سیستم ضمن آسایش و راحتی که به ارمغان می آورد باعث صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی خواهد شد.

۲٫ کنترل هوشمند تردد و حضور غیاب کارکنان

۳٫ کنترل پرده ها و سیستم روشنایی

۴٫ روشن شدن سیستم روشنایی برای حضور خارج از برنامه کاری

۵٫ کنترل سیستم صوتی و تصویری و پیجینگ اتوماتیک

۶٫ کنترل سیستم سلف و رستوران اداری

۷٫ سیستم نظارت تصویری هوشمند

۸٫ خاموش شدن سیستم سرمایش و گرمایش بصورت اتوماتیک هنگام باز شدن پنجره ها

۹٫ برنامه ریزی سیستم بر طبق تاریخ و ساعت و برنامه حضور

۱۰٫ سیستم اعلام و اطفای حریق هوشمند

۱۱٫ سیستم اعلام سرقت هوشمند