راهکار برای مراکز خرید

تمامی مراکز خرید از هایپرمارکت ها تا فروشگاه های کوچک محلی، از مکان هایی هستند که استفاده از دوربین های مداربسته در آن ها رایج و کارآمد است. قابلیت هایی که این سیستم ها در اختیار شما می گذارند می تواند کمک زیادی در جهت بهره وری بیشتر و جلوگیری از سرقت و خرابکاری نماید. فروشگاه ها معمولا فضایی مناسبی برای سارقین خرده پا هستند، از این رو حراست و نظارت در این گونه مراکز اهمیت زیادی دارد.
استفاده از سیستم نظارت تصویری برای نظارت بر گیت ها، قفسه ها، انبارها و پایانه های پرداخت و بهره گیری از سیستم ثبت اطلاعات از جمله مواردی است که در طراحی یک سیستم برای مراکز خرید پیش بینی می شود.
راهکار دوربین مدار بسته فروشگاه