راهکار برای بیمارستان ها

امنیت و ایمنی یکی از مسائل مهم در بیمارستان هاست. با توجه به تردد بسیار زیاد روزانه و همین طور حساسیت قسمت هایی از بیمارستان که نیاز به حراست دارند، استفاده از دوربین های مداربسته در این مکان ها امری رایج است. ضمن اینکه در کنار این موضوع نظارت بر پرسنل و بیماران مسئله با اهمیت و حساسی است. از جمله کاربردهای سیستم نظارت تصویری در بیمارستان ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– تداوم ضبط و رویت تصاویر مناطق حساس مانند اتاق آورژانس، بخش روان درمانی و…

– جلوگیری از تقلب در مطالبات بیمه و کم کاری پرسنل.

– تسریع در نمایش حوادث و کمک به پرسنل برای یافتن راهکارهای مناسب در مواقع اضطراری.

در سراسر جهان از سیستم های دوربین مدار بسته برای نظارت تصویری در بیمارستان ها استفاده می شود. این سیستم ها تصاویر با کیفیتی را ارایه می دهند که علاوه بر اینکه زمان تحقیقات را کاهش می دهد یک منبع قابل اعتماد در زمان بروز حوادث نیز بشمار می آیند.

 

راهکار دوربین مدار بسته در بیمارستان هاو مراکز خدماتی