راهکار برای کارخانه ها

    کارخانه ها، انبارها و تولیدی ها همواره شامل مواد اولیه خام و با ارزش و کالاهایی هستند که مورد توجه سارقان می باشد. بنابراین وجود سیستم نظارت تصویری کارآمد برای  محافظت از اموال و دارایی امری مهم و ضروری محسوب می شود. این امر با با توجه به این که عموما این گونه محیط ها، فضاهای بسیار بزرگی را شامل می شوند و در مکان هایی خارج از محل سکونت عمومی قرار دارند و معمولا هنگام تعطیلی طعمه مناسبی برای سارقین می باشند، چند برابر می شود.
از ویژگی های سیستم های نظارت تصویری به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 هشدار خودکار، هنگام ورود افراد به محیط های خاص
  – قابلیت دید در شب سیستم های نظارت تصویر
  – دسترسی همزمان به تصاویر زنده و ضبط شده
  – سادگی نصب سیستم های نظارت تصویر در فضای بیرون و درون

   افزایش بهره وری

امروزه دوربین مداربسته به وسیله ارزشمندی برای افزایش بهره وری در مراکز صنعتی به خصوص شرکت ها و کارخانه جات مبدل شده است. با توجه به اهمیت زمان و هم چنین فشردگی کارها، مدیران کارخانه شما می توانند با استفاده از یک سیستم مداربسته مناسب تمامی قسمت های موردنظرشان را مانیتور نمایند، به تعدادی از مهم ترین مزایای این سیستم ها در زیر اشاره شده است:
مدیران شرکت خواهند توانست:
  – از راه دور بر خط تولید و فرایند آن نظارت داشته باشند.
  – حادثه های احتمالی را به سرعت شناسایی و پاسخ دهد.
  – عیب یابی را از راه دور انجام دهند و تعمیرات و نگهداری را پشتیبانی کنند.
  – حادثه را بدون اختلال در فرآیند تولید، بررسی کند.
  – وقتی فرآیند تولید را مدیریت می کند دارای چشم اضافه باشد.
هم چنین با در نظر گرفتن اینکه عموما کارخانه ها معمولا خارج از شهر هستند و دفاتر شرکت ها در مرکز شهر، با بهره گیری از انتقال تصویر مدیران قادر خواهند بود تصاویر موردنظرشان را دفاتر خود مانیتور کنند. در تصویر زیر می توانید نمونه ای از کاربرد سیستم نظارت تصویری در یک مرکز صنعتی را به صورت شماتیک ببینید.
راهکار های دوربین مدار بسته کارخانه ها