دوربین مدار بسته

رابطه ی تعداد دوربین مدار بسته و کیفیت دوربین

برای هر پروژه ی امنیتی دوربین های مدار بسته و یا دوربین های تحت شبکه بدون تردید نخستین نکته ی حائز اهمیت پوشش نقاطی است که ضرورت حفاظتی آنان در اولیت قرار دارد. برای نمونه در پروژه های مربوط به بانک باجه ها و درب ورود و خروج، در کارخانه جات انبار، در فرودگاه گیت ها و… حال اجازه دهید در رابطه با انتخاب سامانه های مناسب نظارت تصویری مداربسته یا IP  برای پوشش کافی این محدوده های کلیدی بررسی دقیق انجام شود:

همواره در پروژه های نظارت تصویری دوربین تعادلی میان قیمت و کیفیت اصل طلایی خریدار محسوب می شود. از این رو می بایست با استفاده از بهینه سازی در انتخاب دوربین های نظارتی مدار بسته یا مدار باز بیشترین پوشش مناسب انجام شود. برای پوشش در سامانه های نظارت تصویری از استاندارد هایی مانند TV LINE ،  PIXELS  یا… بهره می بریم. برای درک یکسان اجازه دهید از استاندارد PIXELS  بهره ببریم. در عمل این استاندارد مورد استفاده در دوربین های تحت شبکه محسوب می شود زیرا دوربین های مدار بسته ی آنالوگ در بیشترین کیفیت زیر کیفیت VGA  معادل ۶۲۰*۴۸۰ پیسکل کیفیت خواهند داشت. از سوی دیگر میانگین قیمت دوربین های مدار بسته ی آنالوگ پایین تر از میانگین قیمت دوربین های تحت شبکه تمام خواهد شد. _ البته در مورد پروژه هایی با وسعت حجم پروژه در نهایت زیر سازی پز هزینه تر سامانه های نظارت تصویری مدار بسته ی آنالوگ به مراتب قیمت تمام شده ی پروژه را بیشتر از زمانی خواهد ساخت که همان پروژه با استفاده از دوربین های تحت شبکه  انجام پذیرد _ به هر رو با استفاده از یک دوربین تحت شبکه با  ۲۵۹۲ x 1944  پیکسل  معادل ۵ مگا پیکسل می توان وسعت دیدی در حدود a  درجه را با دقت بسیار بالایی پوشش داد. در نتیجه طول به وسعت D  را می توان با یک عدد دوربین پوشش داد؛ در صورتی دیگر طول D  را می توان با دوربین مدار بسته ی VGA  آنالوگ گه زاویه ی β را پوشش می دهد که از نظر تعداد پیکسل های مورد شمارش در هر نقطه از تصویر برابر با دوربین تحت شبکه ی مگاپیکسلی برابر باشد. ناگفته نیز پیداست β بسیار کوچکتر از a  است. – زیرا در شرایط برابر اگر هر دو دوربین فاصله ی D  را با زاویه ی هم اندازه ای پوشش دهند به ازای هر نقطه از تصویر دوربین تحت شبکه ی ۲۵۹۲X 1944  پیکسلی کیفیت دوربین مدار بسته ی آنالوگ با در نهایت کیفیت آنالوگ، یعنی کمتر ۶۲۰X ۴۸۰ پیکسل، دست کم پنج برابر ضعیف تر خواهد بود. با این توضیح برای پوشش مناسب و همسان طول D  در دوربین های مدار بسته ی آنالوگ نیازمند افزایش تعداد دوربین ها خواهیم بود. تا برای نمونه به ازای هر دوربین تحت شبکه، برای داشتن کیفیت پوشش کافی نیازمند سه دوربین آنالوگ خواهیم بود. برای درک بهتر، حال، به دیاگرام زیر توجه فرمائید:
برای پوشش مناسب D  نیازمند به داشتن پوشش مناسب زاویه ی a  خواهیم بود. زاویه ی a  از فرمول زیر با توجه به فاصله ی L  که از فاصله محل انتخابی نصب دوربین نظارت تصویری نسبت به سوژه یا محدوده ی مورد پوشش قابل تغییر است:
D/2 =L*Tg( a /۲)
 در نتیجه از معادله ی بالا می توان نسبت های مورد نیاز را به دست آورد. نکته ی حائز اهمیت این است که در نظر گرفت از سویی برای پوشش مناسب طول D  به تعداد بیشتری دوربین مدار بسته ی  آنالوگ نیاز داریم تا دوربین تحت شبکه، اما از طرف دیگر میانگین قیمت هر دوربین تحت شبکه از میانگین هر دوربین مدار بسته ی آنالوگ بیشتر است. – دوربین های HDSDI  نظیر دوربین های اچ دی اس دی آی مورد استفاده در راهکارهای امنیتی برند هایی مانند SAMSUNG ، AGNI  و…  که اساسا از حیث مقرون به صرفگی انتخاب بدی بوده و می باشند _ در انتخاب نهایی برای ارائه ی ارهکار نظارتی و راهکار امنیتی با توجه به نوع پروژه می بایست به گزینه ی معقولی رسید.
در این میان برخی برند ها نظیر ACTi  با قدرت ارائه ی دوربین های تحت شبکه با قیمت نزدیک به آنالوگ که خود تابع سیاست پخش امکانات قابل ارائه توسط دوربین های تحت شبکه در خانواده های مختلف است، جبرا انتخاب دوربین تحت شبکه را در توازن میان کیفیت و قیمت و پوشش مناسب، به سوی خود جا به جا نموده اند.
گردآوری :مهندس حامد اوصانلو