نقش سرور در دوربین مدار بسته

روش های نوین برای بهینه سازی حافظه مورد نیاز سامانه های نظارت تصویری

در هر دوره دغدغه های متفاوتی در صنعت نظارت تصویری مطرح بوده است، این دغدغه های زاده ی نیاز ها و درخواست مصرف کنندگان بوده است. با جهش فناوری های مرتبط با وضوح تصویر نیاز به رزولوشن بالا متناسب با کاربری امنیتی با عنایت به مقیاس عمومی محیط های مورد نظارت مرتفع شده است و برای نمونه در یک محیط فروشگاهی با مساحت ۲۰۰ دارای عرضی به طول ۱۰ متر و طول ۲۰ متر رزولوشن های موجود تا سطح ۵ مگاپیکسل کفایت می نماید و وضوح تصویر بالاتر از این میزان برای نیاز نظارتی مجموعه جز هزینه ی بیشتر عایدی نخواهد داشت.
حال با این مقدمه باید پرسید گام بعدی برای بهینه سازی و رفع نیاز مصرف کنندگان محصولات با نظارت تصویری چیست؟ پیش از این ارتقاءهای خیره کننده در وضوح تصویر دوربین ها تحت شبکه و مداربسته باید در اندیشه ایجاد امکان نگهداری از تصاویر ضبط شده بود. هر چه این تصاویر دارای جزئیات و وضوح بیشتری باشند دغدغه فضای مورد نیاز و هزینه مورد نیاز برای آن به صورت جدی تری رخ خواهد نمود.
 برای رفع نیاز حافظه مورد نیاز برای ذخیره سازی سامانه های نظارت تصویری تا کنون فناوری های مختلفی ارائه شده است که یکی از مقبول ترین آن ها شکل ضبط RAID  بوده است. در این شکل از ضبط اطلاعات به صورت نامتقارن در سطح دیسک ها یا لوح های سخت افزاری چندگانه ضبط می شود به صورتی که با از میان رفتن بخشی از اطلاعات امکان بازیابی اطلاعات وجود داشته باشد و خطر از دست رفتن اطلاعات به حداقل رسیده و از طرف دیگر در عمل فضای مورد نیاز برای ضبط اطلاعات افزایش معنی داری نسبت به سامانه های استاندارد پیش از این فناوری خواهد یافت. اما اخیرا با بروز رزولوشن ۴K  و نیاز به ذخیره سازی و آرشیوسازی بیش از یک ماهه – به ویژه در نقاط حادثه خیزی در سال های اخیر مانند خاور میانه – فناروی RAID  مقرون به صرفه جلوه نمی کند. در صورت ضبط اطلاعات در فناوری RAID  نیاز به ضبط همزمان اطلاعات گوناگون بر روی کلیه دیسک ها توان بالایی را از منبع تغذیه به خود اختصاص می دهد و لذا با افزایش زمان مورد نیاز برای ضبط امکان سوختن و آسیب دیدن تعداد بالاتری از دیسک های سخت افزاری مورد استفاده در سامانه ی RIAD  افزایش می یابد. در این حالت خطر از دست رفتن کلی اطلاعات در کنار بالا رفتن هزنیه تامین توان مورد احتیاج برای راه اندازی سامانه از یک سو و کاهش عمر مفید سامانه به واسطه این افزایش و کشش توان بالا، خودنمایی می کند.
برای رفع این وضعیت پروتکل ضبط RIAD  با تغییراتی توسط سازندگان ارائه شده است. این شکل جدید بر این اساس عمل خواهد نمود که، برای ضبط هر بخش از اطلاعات به صورت موازی اطلاعات بر روی چند دیسک همزمان ضبط می گردد و در این حالت سایر دیسک ها در حالت خاموش به سر می برند تا هنگامی که این زوج ها تغییر نمایند. در مرحله بازخوانی اطلاعات نیز تنها بخشی از سامانه که در حال فراخوانی اطلاعاتی است راه اندازی می شود. شاید در نگاه نخست این نکته تغییر به خصوصی حاصل نکند اما در عمل این بخش بندی کردن روشن و خاموش شدن زوج های سخت افزاری تا حد بسیار زیادی منجر به کاهش توان مجموعه می گردد. همچنین افزایش عمر مفید قطعات به واسطه این وقفه های ایجاد شده در کار پیوسته بخش های سامانه ی ضبط امری است اثبات شده. همچنین باید توجه داشت با ضبط همزمان و نه  نامتقارن اطلاعات بر روی دیسک ها امکان پاک شدن اطلاعات در عمل حتی به پایین تر از حدی خواهد بود که در سامانه های RAID  شاهد آن بودیم.
در انتها آرزو می کنیم ای کاش در داخل کشور با درک نیازهای مشخص مصرف کننده ی دست کم داخلی شاهد شروع گام هایی برای تولید و بهره برداری از سامانه های داخلی باشیم، امری که لزوما کم تجربگی در تولید و یا ضعف فناوری نمی تواند مانع مشخصی بر سر اقدام عملی در این حوزه محسوب شود.