کابل دوربین مدار بسته

CoC چیست؟ چگونه می توان از بستر کابل کواکسیال دوربین مداربسته را کنترل نمود؟

پس از ظهور PoC  یا power over coaxial  به این معنی که تغذیه را برای دوربین مداربسته از بستر کابل کواکسیال انجام شود. برای نزدی شدن امکانات دوربین تحت شبکه به دوربین مداربسته فاکتور کنترل امکانات دوربین همچنان به ارتباط نزدیک با دوربین وابسته بود. با فناوری جدید معرفی شده به بازار بر روی کابل کواکسیال اینک بدون احتیاج به OSD MENU  می توان از بستر کابل و از طریق دستگاه ضبط دوربین مداربسته، دی وی آر DVR  مشخصات دروبین را کنترل کرد. مهم تر از آن امکان کنترل دوربین گران با توجه به نیازمندی های کنترلی سطح بالای آن محیا می شود.
کابل دوربین مدار بسته
بعد از ظهور انتقال تصویر HD  بر روی کابل کواکسیال برا  ی دوربین مداربسته اچ دی کوشش برای نگاهداری دوربین مدار بسته در اوج بازار دوربین نظارت تصویری افزایش یافت. ارتقا امکانات به کنار، یکی از برتری های همیشگی دوربین تحت شبکه به دوربین مداربسته بحث به صرفه بودن دوربین تحت شبکه به دروبین مدرابسته به واسطه هزینه های بالای سیم کشی دوربین مدرابتسه در پروژه های کلان است؛ زیرا در  دوربین مداربسته از هر دوربین می بایست یک کابل به دستگاه ضبط کشیده شود و جدا از آن هر دوربین ینازمند کابل تغذیه جدا می باشد. فناوری مانند فناوری نام برده شده در بالا در راستای جبران این کمبود و نزدیک تر کردن احتمال بقا در بازار دوربین مداربسته است که تا حد بالایی موفق عمل نموده است.