دوربین مداربسته آنالوگ MG-B1800

دوربین مداربسته آنالوگ برند Mega
توضیحات

دوربین مداربسته آنالوگ (Analog CCTV) یک تجهیز الکترونیکی است که برای دریافت تصاویر و تبدیل آنها به سیگنال های الکترونیکی از آن استفاده می شود. این کار در دوربین های مداربسته به وسیله حسگر الکترونیکی دوربین یا Imaging Sensor صورت میگیرد. این حسگر میتواند یکی از انواع CCD یا CMOS باشد.
در دوربین های مداربسته آنالوگ خروجی دریافت شده توسط حسگر به یک تقویت کننده فرستاده شده و به طور مستقیم به خروجی فرستاده میشود. به همین دلیل این دوربین ها از سادگی زیادی برخوردارند و بسیار کم هزینه هستند.
سیگنال های ارسال شده توسط دوربین برای ساده سازی مطابق یکی از استانداردهای تلویزیونی رایج PAL یا NTSD به دستگاه ضبط کننده ارسال میگردد. از این طریق شما میتوانید دوربین انالوگ را به طور مستقیم به تلویزیون خود وصل کرده و تصاویر آن را ببنید.
دوربین های مداربسته آنالوگ نسل قدیمی تر از سیستم های مداربسته را تشکیل می دهند که امروزه رفته رفته در حال از رده خارج شدن هستند. این دوربین ها در مقایسه با دوربین های شبکه یا دیجیتال از عیب های بزرگی برخوردارند که یکی از بزرگترین آنها محدود بودن کیفیت تصویر این دوربین هاست.

رزولوشن تصویر

رزولوشن تصویر بزرگترین المان کیفیت تصویر دوربین هاست. در دوربین های انالوگ این المان را با تیوی لاین نمایش میدهند. طبیعتا هر قدر تیوی لاین دوربین بالاتر باشد کیفیت تصویر ان نیز بالاتر است. بزرگترین اشکال دوربین های مداربسته انالوگ محدودیت شدید کیفیت تصویر انهاست.

مشخصات فنی
دومین رقمشرحتوضیح
0بدون محافظتهیچ محافظت خاصی وجود ندارد
1محافظت در برابر چکیدن آب چکیدن آب(سقوط قطرات آب به صورت عمودی)
2محافظت در برابر چکیدن قطرات آب وقتی به اندازه ی 15درجه کج شودچکیدن عمودی قطرات آب ، وقتی محوطه تا 15 درجه ازمکان نرمال خود کج شود باعث هیچ صدمه ای نمی شود.
3محافظت در برابرقطرات ریز آبپاشیدن اسپری مانند آب تا زاویه ی 60 درجه عمودی باعث ایجاد هیچ صدمه ای نمی شود.
4محافظت در برابر پاشیدن آب پاشیدن آب به محوطه در هر جهتی باعث ایجاد هیچ صدمه ای نباید شود.
5محافظت در برابر آب با شدت زیادریختن آب از نازل در هر جهت نباید باعث ایجاد هیچ صدمه ای شود.
6محافظت در برابر آب زیادآبی از دریا یا نازل آب با قدرت و سرعت زیاد نباید وارد محوطه شود و باعث ایجاد صدمه شود
7محافظت در برابر فرو بردن در آبنفوذ آب زیاد ممکن نخواهد بود وقتی محوطه در شرایط فشار و زمان مشخص در آب فرو می رود.
8محافظت در برابر فرو رفتگی در آبتجهیزاتی برای فرو رفتن مستمر در زیر آب تحت شرایط ،مناسب است که توسط کارخانه سازنده گفته شده باشد.
دانلود دیتاشیت محصول